Ngã Thì Thôi

#08: Phát triển ngành quản lý tài sản ở Việt Nam

May 30, 2022 Ngã Thì Thôi Season 1 Episode 8
Ngã Thì Thôi
#08: Phát triển ngành quản lý tài sản ở Việt Nam
Show Notes

Khách mời: Trần Công Danh - Director bộ phận Private Bank/Wealth Management ở VPBank.
Danh tóm tắt cái nhìn toàn cảnh về phát triển thị trường ngành tài chính - ngân hàng ở Việt Nam; đặc biệt là ngành quản lý tài sản (wealth management) cho đối tượng khách hàng phân khúc thượng lưu.
Wealth management, gestion de patrimoine, hay private banking là gì? Nên học ngành này ở đâu? Xu hướng phát triển thị trường này ở Việt Nam mô phỏng theo các quốc gia phát triển khác như thế nào?

Các kênh Ngã Thì Thôi Podcast:
YouTube: https://bit.ly/36HgsBQ
Spotify: https://spoti.fi/37KNIbh
Hoặc liên lạc về nội dung ở: https://www.fb.com/haxuantruong