Ngã Thì Thôi

#10: Cái nhìn Trung Quốc về vũ trụ và sự sống ngoài hành tinh | Review truyện sci-fi "The Three-Body Problem"

July 25, 2022 Ngã Thì Thôi Season 1 Episode 10
Ngã Thì Thôi
#10: Cái nhìn Trung Quốc về vũ trụ và sự sống ngoài hành tinh | Review truyện sci-fi "The Three-Body Problem"
Show Notes

Trường và Kim Chung thảo luận về bộ sách khoa học viễn tưởng "The Three-Body Problem" của tác giả Liu Cixin:
-Tại sao khoa học viễn tưởng là một chủ đề mà người Trung Quốc đang dần phát triển? Và nhãn quan của họ có gì khác so với các tác phẩm sci-fi phương Tây?
-Điều đó cho thấy trình độ phát triển, văn minh và triết học của Trung Quốc đang ở mức độ nào?

Đây là phần 1 /3  của series review bộ sách "The Three-Body Problem" hay "Tam Thể",  nội dung các phần tới:
-Phần 2: Tóm tắt tập 1 của "Tam Thể". Thảo luận về xác suất học, quản trị rủi ro, và tín ngưỡng, tôn giáo.
-Phần 3: Tóm tắt tập 2 và tập 3 của "Tam Thể". Thảo luận về vũ trụ học và bản chất của nền văn minh nhân loại trên Trái Đất.

Kênh của Kim Chung:
Mỗi Tuần Vài Chương: https://spoti.fi/3Pzpdiw

Các kênh Ngã Thì Thôi Podcast:
YouTube: https://bit.ly/36HgsBQ
Spotify: https://spoti.fi/37KNIbh
Hoặc liên lạc về nội dung ở: https://www.fb.com/haxuantruong