Ngã Thì Thôi

#12: Vũ trụ vô đạo đức | Review truyện sci-fi "The Three-Body Problem"

August 02, 2022 Ngã Thì Thôi Season 1 Episode 12
Ngã Thì Thôi
#12: Vũ trụ vô đạo đức | Review truyện sci-fi "The Three-Body Problem"
Show Notes

Trường lược dịch và tóm tắt tập 2 và 3 của bộ sách khoa học viễn tưởng "The Three-Body Problem" của tác giả Liu Cixin:
-Nghịch lý Fermi Paradox: tại sao con người chưa tìm ra sự sống ngoài hành tinh?
-Tại sao nhân loại là một nền văn minh "sâu bọ" thấp kém trong vũ trụ?
-Lựa chọn giữa một tư duy năng suất nhưng vô đạo đức vs. một tư duy đạo đức nhưng thiếu năng suất
 
Đây là phần 3/3  của series review bộ sách "The Three-Body Problem" hay "Tam Thể",  nội dung 3 phần:
-Phần 1: Giới thiệu về thể loại truyện sci-fi nói chung và trình độ văn hoá, triết học của thể loại sci-fi ở Trung Quốc.
-Phần 2: Tóm tắt tập 1 của "Tam Thể". Thảo luận về xác suất học, quản trị rủi ro, và tín ngưỡng, tôn giáo.
-Phần 3: Tóm tắt tập 2 và tập 3 của "Tam Thể". Thảo luận về vũ trụ học và bản chất của nền văn minh nhân loại trên Trái Đất.

Kênh của Kim Chung:
Mỗi Tuần Vài Chương: https://spoti.fi/3Pzpdiw

Các kênh Ngã Thì Thôi Podcast:
YouTube: https://bit.ly/36HgsBQ
Spotify: https://spoti.fi/37KNIbh
Hoặc liên lạc về nội dung ở: https://www.fb.com/haxuantruong