Ngã Thì Thôi

#13: Copywriting: ai dám nói viết content là dễ

September 05, 2022 Ngã Thì Thôi Season 1 Episode 13
Ngã Thì Thôi
#13: Copywriting: ai dám nói viết content là dễ
Show Notes
Khách mời: Lam - một người từng kiếm tiền từ viết lách.
Trường và Lam bàn về nghề viết lách và những thứ liên quan:
- Nghề copy-writing là gì? Career path và tình hình cung-cầu trong job market hiện như thế nào?
- Sự khác biệt giữa viết lách trong văn học, trong content và trong business?
- Tại sao content writer ở Việt Nam không sống được từ sáng tạo độc lập?
- Những tips để cải thiện môi trường làm việc nhằm tăng hiệu suất sáng tạo
- Thói quen và cảm hứng viết từ một số nhà văn nổi tiếng: Hemingway, Lovecraft, Murakami, ...
- Bàn về văn hoá viết còn sơ sài trong môi trường doanh nghiệp ở Việt Nam

Các kênh Ngã Thì Thôi Podcast:
YouTube: https://bit.ly/36HgsBQ
Spotify: https://spoti.fi/37KNIbh
Hoặc liên lạc về nội dung ở: https://www.fb.com/haxuantruong