Ngã Thì Thôi

#01: Noob dạy noob làm podcast

January 06, 2022 Ngã Thì Thôi Season 1 Episode 1
Ngã Thì Thôi
#01: Noob dạy noob làm podcast
Show Notes

Thạch và Trường chém gió về trải nghiệm lần đầu hai anh em học làm podcast. Tưởng dễ ăn nhưng ăn khó không tưởng.
Đúc kết một số tips về kỹ thuật phỏng vấn và quy trình, chi phí vận hành một  podcast.

Các kênh Ngã Thì Thôi Podcast:
YouTube: https://bit.ly/36HgsBQ
Spotify: https://spoti.fi/37KNIbh
Hoặc liên lạc về nội dung ở: https://www.fb.com/haxuantruong