Ngã Thì Thôi

#02: Thở, chế độ ăn uống và tập luyện

January 25, 2022 Ngã Thì Thôi Season 1 Episode 2
Ngã Thì Thôi
#02: Thở, chế độ ăn uống và tập luyện
Show Notes

Khách mời: Hoa Tiên - giảng viên yoga.
Trường và Thạch uống thử kombucha; trò chuyện với Hoa Tiên về ăn uống, tập luyện, và những kỹ thuật thở đơn giản, hiệu quả nhưng ít người biết.

Các kênh Ngã Thì Thôi Podcast:
YouTube: https://bit.ly/36HgsBQ
Spotify: https://spoti.fi/37KNIbh
Hoặc liên lạc về nội dung ở: https://www.fb.com/haxuantruong